Mecava i deda mraz online dating Online chatting horny girls free

Posted by / 24-Oct-2017 15:47

Mecava i deda mraz online dating

Negde se Božić Bata održao, kao jedini junak, a negde su se pojavljivali i Božić Bata i Deda Mraz.

Kasnije, dolaskom komunizma deci se umesto religioznog Božić Bate nameće Deda Mraz.

Imao je tri ćerke kojima je već bilo vreme da se udaju, međutim kako otac nije imao novca za njihov miraz odlučio je da trguje lepotom i mladošću svojih ćerki kako bi zaradio.Legenda kaže da moderni Deda Mraz živi u Laponiji sa svojom ženom, gospođom Mraz.Cele godine, zajedno sa patuljcima (elfovima) oni prave poklone, koje potom dele dobroj deci širom sveta za Novu Godinu i Božić. Da li je u pitanju isti lik, modifikovan u skladu sa različitim tradicijama? U želji da istražim uobičajene urbane legende poput one da je Deda Mraz zapravo niko drugi do Sveti Nikola, ili da je Deda Mraz stvorila kompanija Koka Kola, naišla sam na puno nelogičnosti i nedoslednosti.Nadam se da ću ovim tekstom uspeti da pojasnim ko je potekao iz koje tradicije i kako smo došli do današnjeg opšteprihvaćenog dekice u crvenom kaputu koji dobroj deci deli poklone. Deda Mraz nastaje pod uplivom više različitih ličnosti i tradicija.

mecava i deda mraz online dating-78mecava i deda mraz online dating-70mecava i deda mraz online dating-79